कर्मचारी विवरण

फोटो पद नाम मोवाईल नम्बर इमेल
fg
तथ्यांक अधिकृत तथ्यांक अधिकृत कुमारी भुवनेश्वरी धामी 091-520439 pppc.supa@gmail.com
अधिकृत छैठौं अधिकृत छैठौं जयराज ओझा ९८४८६४१८३० jrojha033@gmail.com
कम्प्यूटर अपरेटर कम्प्युटर अपरेटर टेक राज अवस्थी ९८४८५२८५३८ tekrajawasthi7@gmail.com
ह.सा.चा. सवारी चालक रबिन चौधरी ९८६५६०९२५६ pppc.supa@gmail.com
ह.सा.चा. सवारी चालक मान बहादुर चौधरी ९८४८५३५७२४ pppc.supa@gmail.com
ह.सा.चा. सवारी चालक रघु बिर भट्ट ९८४३२११२९८ pppc.supa@gmail.com
कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी बिर बहादुर सिंह ९८६३११४६९३ pppc.supa@gmail.com
कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी धना साउद ९८६५६४१६१४ pppc.supa@gmail.com
कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी रमेश साउद ९८६५८९८९३९ pppc.supa@gmail.com