वेबसाइट निर्माण भएको जानकारी

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको आधिकारिक वेवसाइट निर्माण गरि संचालनमा आएकोले सबैको जानकारीका लागि अनुरोध छ । अहिले वेब सामग्रीहरु अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया मै रहेकोले धैर्यता राखी दिन हुन अनुरोध छ ।