सूचना तथा समाचार

pic
मा. प्रा.डा.जगत बहादुर सिंह रावल
सदस्य
मा. दिपिका भट्ट

पदेन सदस्यहरु

शिवराम पोखरेल
शिवराम पोखरेल
p
कमान सिंह खत्री

सदस्य-सचिव

pic
पदमराज जोशी

लैङ्गिक सम्पर्क व्यक्ति

 

pic

नाम: कुमारी भुवनेश्वरी धामी

पदः तथ्यांङ्क अधिकृत

मोबाइलः ०९१-५२०४३९ 

ई-मेलः pppc.supa@gmail.com

 

 

नागरिक वडापत्र